Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

www. DradenLeven.nl is de website van DradenLeven, een onderdeel van Helder en Intens coaching, de coachpraktijk van Wilma Leijdekker. DradenLeven is de handelsnaam voor het bedrijf dat handgemaakte textielproducten maakt en verkoopt, en textielworkshops organiseert.

Waar DradenLeven staat, wordt zowel de handelsnaam, het bedrijf als de website bedoeld, waar toepasselijk.

Product betekent in deze algemene voorwaarden: de textiele werkstukken die te koop worden aangeboden op de website, op markten, tijdens workshops, en overige gelegenheden, of die uit een unieke opdracht van een klant voortkomen.

Klant betekent in deze algemene voorwaarden: bezoeker van de website, koper van een product, waar toepasselijk.

Weefster betekent in deze algemene voorwaarden: Wilma Smith-Leijdekker, of ieder ander die door Wilma Smith-Leijdekker gecontracteerd wordt om unieke opdrachten te weven of naaien.

Unieke opdracht betekent in deze algemene voorwaarden: de opdracht door een klant gegeven om een uniek werkstuk te weven of naaien, dat wil zeggen een eenmalig product, volgens de wensen van de klant.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten betreffende bestelling, opdracht en koop van producten of workshops van DradenLeven door de klant.

DradenLeven heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder voorafgaande mededelingen.

Bij alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede bij deze voorwaarden, is de Nederlandse taal de voertaal. Op al deze aspecten is het Nederlandse recht van toepassing.

Art. 2 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de bestelwebsite gecommuniceerd. Soms bieden wij op onze site en via de nieuwsbrief kortingscodes en acties aan. De kortingscodes zijn alleen van toepassing op de daarvoor bepaalde tijdsduur en/of artikelen en kunnen niet in combinaties met andere acties en codes gebruikt worden.

Bij artikelen die uit voorraad leverbaar zijn, zoals aangeboden op de website, staat dit uitdrukkelijk aangegeven. Het kan echter voorkomen dat een klant een artikel min of meer gelijktijdig met een andere klant bestelt, en dat dit nog niet verwerkt is op de website. In dat geval kan DradenLeven de betaling retourneren, of een tegoedbon geven voor hetzelfde bedrag van de oorspronkelijke bestelling, of een ander artikel leveren in plaats van het bestelde artikel – uiteraard in overleg met de klant.

De klant kan te allen tijde een opdracht geven voor een specifiek product, binnen de mogelijkheden van DradenLeven, in overleg met de weefster. Bij een unieke opdracht geldt een langere leveringstermijn, aangezien het ontwerpen, opzetten, weven en afwerken van een weefproduct arbeidsintensief is, en minimaal een maand tijd kost.

DradenLeven is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 3 Overeenkomsten

Een overeenkomst tot koop komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. DradenLeven stuurt de klant een bevestigingsmail van de overeenkomst met daarin de gegevens van de bestelling en de betaling.

In het geval van een unieke opdracht stuurt DradenLeven een duidelijke bevestiging via mail van de opdracht, inclusief foto’s van de gebruikte materialen en kleuren, en de levertermijn. Op grond van deze gegevens accepteert of verwerpt de klant de overeenkomst tot opdracht. De klant dient de overeenkomst ondertekend te retourneren naar wilma@dradenleven.nl.

De uitvoering van een unieke opdracht begint pas na ontvangst door DradenLeven van een getekende overeenkomst tot opdracht door de klant, en de aanbetaling van de helft van het totaalbedrag. Annulering van een unieke opdracht kan kosteloos tot de weefster is begonnen met het weefwerk (d.w.z. het maken van de schering) of het naaiwerk (knippen van de stof).

Art. 4 Betalingen

Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten, en het afleveringsadres. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling kan via directe bankoverschrijving (ten tijde van de bestelling) en online via iDeal.

Bij een unieke opdracht geldt dat de helft van het totaalbedrag vooraf betaald dient te worden, en het restant bij aflevering van het product.

Art. 5 Verzendkosten

De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland worden volgens het geldende tarief berekend. Elke bestelling wordt aangetekend verzonden.

Voor tarieven buiten Nederland wordt de klant verzocht contact op te nemen met DradenLeven.

DradenLeven rekent geen verzendkosten binnen Nederland bij een bestelling t.w.v. € 150,00 of meer.

Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij een ruiling zal DradenLeven éénmalig de verzendkosten op zich nemen van de opnieuw te versturen artikelen.

Art. 6 Levering

DradenLeven verzendt het bestelde product zodra de volledige betaling is ontvangen op de bankrekening van DradenLeven. DradenLeven stuurt de klant een email wanneer het product verzonden is.

Bij een unieke opdracht geldt deze bepaling onverkort. De klant wordt bij gereed komen van het bestelde product via email uitgenodigd het restantbedrag te betalen.

Het thuis bezorgen van de bestelling(en) wordt uitbesteed aan PostNL. Bestellingen worden via Pakketpost en brievenbuspost van PostNL verzonden. Pakketten via Pakketpost zijn traceerbaar in dit systeem. Bij het niet op tijd bezorgen van PostNL kan DradenLeven niet aansprakelijk worden gesteld. Voor klachten over niet tijdige of verkeerde bezorging dient de klant contact op te nemen met PostNL.

Indien een bestelling niet compleet is, neemt DradenLeven contact op met de klant voor overleg. Dit kan voorkomen indien een klant meerdere producten in één keer heeft besteld en betaald. De klant heeft in het geval van niet-leverbaar zijn of andere leveringsproblemen het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. DradenLeven zal in dat geval voor onmiddellijke terugbetaling van het betaalde bedrag zorgdragen.

DradenLeven is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres. Het bezorgadres is het adres dat door DradenLeven in de bevestigingsmail wordt vermeld. De klant dient deze email zorgvuldig te controleren op fouten, en deze direct te corrigeren door een bericht te sturen naar DradenLeven.

Afwijkingen in kleur, type, tekst en/of prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Kleuren kunnen per computer anders lijken, zodat de uiteindelijke kleur(en) van het product enigszins kunnen afwijken van het beeld dat de klant ziet op de computer.

DradenLeven is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. PostNl zal als eerste aansprakelijk gesteld dienen te worden door de klant in het geval van schade of verloren gaan van de bestelde producten.

Indien vast is komen te staan dat DradenLeven toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.

Art. 7 Eigendomsrecht

Eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat de klant aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

DradenLeven blijft eigenaar van het beeldrecht en de intellectuele eigendom, in die zin dat alle ontwerpen van weefwerk of naaiwerk eigendom blijven van DradenLeven. Kopiëren van de ontwerpen is alleen toegestaan, onder vermelding van DradenLeven als producent van het ontwerp.

Art. 8 Ruilen en retourneren

Wanneer een product niet of niet geheel voldoet aan de verwachtingen van de klant, kan het product binnen 14 dagen geruild worden voor een ander product of geretourneerd (het herroepingsrecht). De klant dient eerst via email of telefoon contact op te nemen voor de ruil- of retourprocedure.

De producten dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongedragen en ongewassen, met aangehecht productkaartje en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Er worden geen artikelen teruggenomen waarvan U getracht heeft een gebrek te herstellen of waarvan U de gebruiksinstructies of wasvoorschriften niet heeft opgevolgd.

Producten die geaccepteerd zijn door DradenLeven voor ruiling/retour dienen direct hierna verzonden te worden naar: DradenLeven, Zilvermos 31, 2914 XK Nieuwerkerk ad IJssel. De ontvangst van het teruggezonden product zal direct bevestigd worden aan de klant, en de prijs van het product zal direct na ontvangst van het teruggezonden product teruggestort worden op de bankrekening van de klant.

Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Bij een ruiling zal DradenLeven éénmalig de verzendkosten op zich nemen van de opnieuw te versturen producten.

Let op! Dit artikel geldt niet voor unieke opdrachten voor een product, door een klant specifiek besteld. Deze producten kunnen niet geruild worden of geretourneerd.

Wanneer DradenLeven nog niet begonnen is met de opdracht, kan de klant wel gebruik maken van het herroepingsrecht. In dat geval dient de klant binnen 14 dagen na de eerste aanbetaling contact op te nemen met DradenLeven (telefonisch of via email) om de opdracht te herroepen.

Art. 9 Annuleren

Wanneer u uw bestelling wilt annuleren, kan dat zonder opgaaf van redenen binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst. Dit kan alleen als de bestelling nog niet is verzonden.

Om te annuleren stuurt u een email naar wilma@dradenleven.nl, en vermeldt daarin uw ordernummer, het woord annuleren in de onderwerpregel, en uw bankgegevens. DradenLeven bevestigt per email de annulering. DradenLeven zal, in geval van annuleren, zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen het reeds betaalde bedrag van de bestelling terugbetalen.

Art. 10 Klachten en overmacht

DradenLeven doet er alles aan om een goed product te leveren. Het is het beste om meteen na ontvangst van uw bestelling de producten te checken en gebreken onmiddellijk via email te melden. U stuurt in dat geval een email met de beschrijving van de gebreken, het ordernummer, en het liefst foto’s van de gebreken, naar wilma@dradenleven.nl.

DradenLeven heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. DradenLeven zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

Art. 11 Privacy

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling, of tenzij er een wettelijke eis voor is. Zie ook de aparte pagina over Privacy.

Laatst gewijzigd 10-03-2022

Winkelwagen